Blackfish

Blackfish is hét mannendispuut van de Vis Vitalis. Niet alleen bestaat Blackfish het langst van alle disputen, maar ook hebben wij de meeste ervaring in het organiseren van acties binnen de vereniging.

Blackfish is jaren geleden opgericht met de bedoeling de studentikoziteit binnen de vereniging te stimuleren. Nadat de Vis Vitalis het wat moeilijk gehad heeft met het ledenaantal en daardoor het dispuut op een laag pitje kwam te staan hebben we in 2011/2012 het dispuut nieuw leven ingeblazen. Redenen hiervoor waren: studentikoziteit van de vereniging een positieve impuls geven, disputenstrijd aangaan met andere disputen en het in stand houden van oude tradities. Net als de voorgaande jaren hopen we ook dit jaar weer een positieve impuls te geven aan het studentenleven binnen Vis Vitalis.

Namens Blackfish, mannendispuut der GHBOV Vis Vitalis

FleckVish

Amicae, amicique, intimae, intimique, boeren, burgers en buitenlui, waarde Vissite, bedankt voor het woord!

FleckVish... Hét agrarisch herendispuut der Vis Vitalis wil u graag even wat vertellen over FleckVish.

Op een mooie winterse dag in de donkere maand december 2011 kwam van 2 Visleden het idee om een nieuw agrarisch dispuut op te zetten. 25 januari werd er tijdens de alv hierover gestemd, Op die dag werd FleckVish een feit, Vis Vitalis had er een nieuw dispuut bij!

De naam is afkomstig van het koeienras Fleckvieh, de verenigingsnaam Vis is daarin toegevoegd, en de H achter de naam staat voor Herendispuut, dit mengsel brengt onze mooie naam: FleckVish

De doelstellingen van FleckVish zijn:

FleckVish beschikt over een mooie Agrarische Dispuuthamer, FleckVish kleding en een FleckVish map.

Tot zover over FleckVish, meer weten? Vraag een van onze FleckVish leden!

De amicale groeten!

Herendispuut FleckVish

VisWijven

Het dispuut is heropgericht op de ALV van 19 oktober 2011, door een meerderheid van stemmen van de leden der GHBOV Vis Vis Vitalis.

Het doel van het dispuut is om de onderlinge band tussen de vrouwelijke leden van GHBOV Vis Vitalis te versterken. Het dispuut wil een bijdrage leveren aan Vis Vitalis en zij wil dat doen vanuit de kracht die vrouwen bezitten. VisWijven helpen en ondersteunen elkaar en Vis Vitalis door gebruik te maken van natuurlijke charme, schoonheid, wijsheid, oog voor sfeer, kleur en detail om zo de vrouwelijkheid en zachtmoedigheid als kracht te gebruiken.

En o ja, we hebben ook nog dispuutsitems... Een prachtige VisWijvenhamer en een heel mooi slaghoutje.

Voor vrouwen door vrouwen!