Het bestuur der Vis Vitalis

Het bestuur bestaat meestal uit vier personen, namelijk een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een algemeen adjunct. Elk jaar wordt er een nieuw bestuur gekozen, dit gebeurt tijdens de laatste ALV van het seizoen. In het overzicht hieronder kun je zien wie de vereniging bestuurt en bestuurd heeft.Aan deze pagina wordt gewerkt.